Oferujemy usługi w zakresie:
  • Badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych - profesjonalne, sprawnie i fachowo przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego przez doświadczonych biegłych rewidentów
  • Przeglądy ksiąg podatkowych i rachunkowych - proponujemy szczegółowe sprawdzenie ksiąg pod względem podatkowym i rachunkowym.  Efektem naszej pracy będzie raport zawierający wykaz błędów oraz proponowany sposób ich poprawienia. Wskażemy również najważniejsze obszary ryzyka podatkowego. Przegląd podatkowy może być przeprowadzony za ostatni rok kalendarzowy, również lata wcześniejsze
  • Stałe doradztwo rachunkowo - podatkowe - proponujemy doradztwo bieżące  oraz szczegółowe analizy podatkowe na wybrany temat. Celem doradztwa jest wybór najlepszego rozwiązania, a także zabezpieczenie przed ryzykiem podatkowym i finansowym
  • Opracowywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych - ocena sytuacji ekonomiczno - finansowej firmy według różnorodnych metod, biznes plany, itd. co pomoże Państwu w zarządzaniu finansami firmy
  • Doradztwo przy połączeniach, przekształceniach - przekształcanie działalności gospodarczych, spółek osobowych w spółki kapitałowe, przekształcanie spółek kapitałowych w inne spółki kapitałowe, fuzje spółek prawa handlowego
  • Sporządzanie zakładowych planów kont zgodnie z Ustawą o rachunkowości
  • Sporządzanie analiz due diligence
  • Prowadzenie wewnętrznych szkoleń w zakresie podatków i rachunkowości nt. zgodnie z Ustawą o rachunkowości 
oferta
strony www, hosting - www.maxbi.net