KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA

 Makowska Małgorzata

Co nas wyróżnia?

Zaangażowanie, bogate doświadczenie zawodowe i indywidulane podejście do każdego klienta. Działamy elastycznie, naszą ofertę dostosowujemy do określonych potrzeb każdej firmy. Wierzymy, że stabilny rozwój Państwa Firmy jest podstawą naszej działalnosci i naszym wspólnym sukcesem.

Standardy wykonywania zawodu

Stosujemy Krajowe Standarde Badania oparte na Międzynarodowych Standardów Badania IAASB, przyjętych w Polsce z uwzględnieniem przepisów polskiego prawa.

Etyka

Przestrzegamy zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów zgodnie z uchwalami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w brzmieniu „Międzynarodowy kodeks etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowe standardy niezależności)” wydany przez IFAC (IESBA) w 2018 roku.

Standardy kontroli jakości

Stosujemy Krajowe Standardy Kontroli Jakości, zgodne z uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2040/37a/2018.

Uprawnienia

Jesteśmy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3430.

Ubezpieczenie

Nasze w pełni profesjonalne podejście do powierzonych nam zadań oraz odpowiedzialność za nie pozwala nam wykluczyć wystąpienia zdarzeń nieprzewidywalnych.
W celu zabezpieczenia Państwa przed takimi zdarzeniami (np. losowymi) ubezpieczyliśmy naszą działalność w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Zadzwoń

+48 663 750 077

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania