Oferta

Rzetelność i odpowiedzialność w prowadzeniu spraw naszych Klientów

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

lex-fin-podatki.png

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych - profesjonalne, sprawnie i fachowo przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego przez doświadczonych biegłych rewidentów.

Przeglądy ksiąg podatkowych i rachunkowych

Przeglądy ksiąg podatkowych i rachunkowych - proponujemy szczegółowe sprawdzenie ksiąg pod względem podatkowym i rachunkowym. Efektem naszej pracy będzie raport zawierający wykaz błędów oraz proponowany sposób ich poprawienia. Wskażemy również najważniejsze obszary ryzyka podatkowego. Przegląd podatkowy może być przeprowadzony za ostatni rok kalendarzowy, również lata wcześniejsze.

lex-fin-ksiegowosc.png

Usługi poświadczające

Wykonywanie usług poświadczających (atestacyjnych).

Audyty projektów

Przeprowadzanie audytów projektów współfinansowanych ze środków unijnych jak i finansowanych ze środków budżetu Państwa.

lex-fin-place.png

Doradztwo i badanie połączeń i przekształceń spółek

Przekształcanie działalności gospodarczych, spółek osobowych w spółki kapitałowe, przekształcanie spółek kapitałowych w inne spółki kapitałowe, fuzje spółek prawa handlowego.

Opracowywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych

Ocena sytuacji ekonomiczno - finansowej firmy według różnorodnych metod, biznes plany, itd. co pomoże Państwu w zarządzaniu finansami firmy.

lex-fin-podatki.png

Due diligence

Due diligence jest procesem, którego efektem jest ocena aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa poprzez wskazanie istotnych ryzyk i zagrożeń w związku z planowaną transakcją kapitałową. W ramach świadczonych usług realizujemy: due diligence finansowe, due diligence podatkowe.

Zapytaj o ofertę

Pracujemy w sposób elastyczny, dzięki czemu jesteśmy w stanie  zaopiekować się klientem w sposób indywidualny i kompleksowy. Państwa zadowolenie ze świadczonych przez nas usług jest dla nas najwyższym wyróżnienem.